Įkvėpk viltį II: slaugos ir medicinos priemonės vaikams! 🙏🏻 ❤️

Mūsų tęsiamas projektas “Įkvėpk viltį II”, skirtas padėti vaikučiams ir jų tėveliams, kad jų atžalų kasdienė priežiūra nors truputį būtų lengvesnė, o tėveliai tikėtų, kad jie nepalikti vieni kovoti už vaikų rytojų. Šiuo metu turime gavę 17 prašymų. 11 vaikučių jau pervesta parama: daugeliui jų slaugos priemonėms, keletui iš jų prisidėjome prie jiems reikalingos medicininės įrangos. Paramos sulaukė ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Viso išleista suma šiai dienai siekia: 6500 Eur. 

Sulaukiame iš tėvelių laiškų su nuoširdžia padėka su jų vaikučių šypsenomis. Viltis visada yra, ir mes drauge nenuleisime rankų!