PADĖKA! ❤️

Šiais metais paskyrę savo dalį nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio už 2019 m. parėmėte labdaros ir paramos fondo “Vilties liepsna” vykdomus paramos projektus 7255.50 suma!
Esame Jums labai dėkingi už gerumą ir pasitikėjimą fondo vykdomais darbais. AČIŪ, kad mūsų visų bendromis pastangomis su kiekvienais metais galime suteikti daugiau paramos tiems, kam jos labai reikia: sunkiai sergančių vaikų gydymui ir jų trapiai kasdienybei; vaikų, augančių soc. jautrioje aplinkoje, sveikatinimui bei ugdymui.

 

AČIŪ už buvimą KARTU!