Akiniai vaikams

Fondo dovanotais akinukais pasipuošė dar du klaipėdiečiai vaikai – Karina ir Arvydas. Vaikučių pasaulis nuo šiol bus ryškesnis!

Dėkojame Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės cetrui už bendradarbiavimą bei dalinamės Karinos pieštu darbeliu fondui!

Another two children from Klaipeda, Karina and Arvydas, have received a new pair of glasses donated by the Foundation. From now on children’s world will be so much brighter!

We thank the Klaipeda Family and Child Welfare Center for their cooperation. Also we would like to share Karina’s drawing, which she painted for the Foundation.

 

Ещё двое детишек из Клайпеды – Карина и Арвидас – получили очки, подаренные Фондом. Отныне мир деток будет ярче!

Благодарим Клайпедский центр благополучия семьи и ребёнка за сотрудничество. И хотим поделиться рисунком, который Карина нарисовала для Фонда!