Akinukai vaikams!

Fondo ilgalaikis projektas, skirtas padėti soc. globojamose šeimose augančių vaikų regėjimui patikrinti bei naujiems akinukams įsigyti, sulaukia itin didelio dėmesio. Paklausa yra didžiulė. Nuo rugsėjo mėn. jau galėjome padėti 24 vaikams ir dar beveik tokiam pačiam skaičiui vaikų bus padėta greitu laiku. Pagalba vaikams pasiekia visus Lietuvos regionus: Kupiškį, Alytų, Telšius, Šilutę, Rietavą, Klaipėdą, Vilnių, Marijampolę. Kėdainius, Mažeikius.
Nuoširdžiai dėkojame ilgamečiui šio projekto rėmėjui ACME Grupė, o taip pat visiems, kurie prisideda prie šio projekto. Tik Jūsų visų dėka galime padėti tokiam dideliam būriui vaikų. 🙏❤