Būreliai vaikams

Šį pavasarį susidariusi situacija pakoregavo ne tik vaikų mokslus, bet ir popamokinę veiklą: mokomės namuose ir niekur neskubame po pamokų. Mums nepaprastai džiugu, kad kai kurios veiklos pobūdis leidžia nenutrūkti ir vaikai gali ugdytis namuose nuotoliniu būdu. Fondas toliau tęsia paramą Justinai, kuri gali muzikos pamokas “lankyti” iš namų. Apgailestaujame, kad tik vienas iš mūsų remiamų vaikų. Kiti būreliai, deja, sustabdė savo veiklas, tačiau mes ir toliau remsime mūsų globojamus vaikus, kai tik mūsų visų gyvenimas sugrįš į įprastines vėžes.