Būreliai vaikams: džiaugiamės Justina

Prasidėjo paskutinis mokslo metų mėnuo. Vaikai toliau tęsia mokslus nuotoliniu būdu, ir mums nepaprastai gera, kad kai kuri popamokinė veikla taip pat gali būti tęsiama nuotoliniu būdu. Mes toliau remiame mūsų fondo globojamos Justinos gitaros pamokas ir džiaugiamės kartu su mergaite. Labai tikime, kad jau kitais mokslo metais galėsime padėti ir kitiems mūsų vaikams lavintis, sportuoti bei lankyti sveikatai svarbias terapijas.