Būreliai vaikams: keičiasi popamokinė veikla

Dėl prastėjančios COVID-19 situacijos Lietuvoje, daugelis užsiėmimų vykdys savo veiklą nuotoliniu būdu, o kai kurie, deja, yra priversti bent laikinai jas sustabdyti. Vaikai, lankantys baseiną ir gydomąsias terapijas privalės palaukti. Taip pat Klaipėdos dienos centrą Dienvidis lankantys vaikai, turėję kas savaitines dailės pamokas, iki lapkričio vidurio jų turės atsisakyti.
Mes džiaugiamės tik, kad mergaičių muzikinė veikla nenutrūks: Martyna ir Justina, kurios jau pavasarį muzikavo nuotoliniu būdu, ir toliau tęs savo pamokas tokiu būdu. Tikime kartu su vaikais, kad ši situacija yra laikina, ir netrukus visi sugrįšime prie savo mėgiamų veiklų.