Gleivių atsiurbimo aparatas Tautvydukui!

Kai į mus kreipėsi Tautvyduko mama pagelbėti berniukui, abejonių neliko – pasak fondo vadovės I.Medžienės, čia gi mūsų vaikas! Čia tas pats Tautvydukas, kurį globojame jau kelerius metus ir esame skyrę paramą genetiniams tyrimams JAV atlikti.

Naktį vaikas kvėpuoja aparato pagalba, todėl ryte jam reikia atlikti inhaliacijas. Fondo padovanoto gleivių atsiurbimo aparato kaina 340 Eur.

Labai linkime, kad Tautvydukas stiprėtų ir toliau džiugintų savo tėvelius ir mus.When contacted by Taudvydukas’ mother, “There was no hesitation”, says the Manager of the Foundation Mrs. I. Medziene, ”that’s our little boy!” It’s the same Taudvydukas we’ve been helping for several years already and provided funding to undergo genetic testing in the USA.

At night the little boy breathes through a machine, therefore in the mornings he has to undergo inhalation treatment.

The price of the mucus suction pump, given by the foundation, was 340 Euro.

Когда к нам обратилась за помощью мама Таутвидукаса, сомнений не было – как сказала руководитель Фонда И.Меджене – «Это же наш ребёнок!» Это тот самый Таутвидукас, которого мы опекаем уже несколько лет, и которому в прошлом мы оказали финансовую поддержку для проведения генетических тестов в США.

Ночью мальчик дышит при помощи аппарата, поэтому утром ему нужно делать ингаляции. Стоимость прибора для удаления слизи, подаренного Фондом, составляет 340 евро.