IŠ SKRYNELĖS išsipildžiusios svajonės!

Šią savaitę vaikučius jau pasiekė jų taip laukti ir išsvajoti daiktai. Nepaprastai smagu matyti vaikų žibančias iš džiaugsmo akis! Kiek laimės suteikė įteikti Nojui ir Justui UAB “Baltik Vairas” dviračiai, o panevėžietė Gustė, pamačiusi dviratį negalėjo atsitokėti: “ar tikrai čia man..?!”, teištarė mergaitė. Dvi sesės Dileta su Goda jau džiaugiasi ir naudojasi jų pirmuoju nuosavu kompiuteriu. Vaikų ir jų tėvelių vardu tariame ir mes ačiū visiems prisidėjusiems prie svajonių išsipildymo, o vaikams linkime gražios, saulėtos ir saugios vaikystės.

0A0D04DE-4C38-4034-88E1-068262B4052F