Kalėdinis krepšelis

Gatves nuklojo pirmasis sniegas, miestai dabina egles, o gatvėse jau sužibo pirmosios kalėdinės girliandos. Visi pradedame nejaučia galvoti apie šventes, apie artėjančias Kalėdas. Mūsų fondas taip pat ruošiasi tradicinei Kalėdinio krepšelio akcijai, kurios metu lankome vienišas mamas su vaikučiais, soc.darbuotojų globojamas daugiavaikes šeimas, o taip pat vienišus senelius. Šiuo metu bendraujame su miestų ir miestelių soc. darbuotojais, renkame vaikučiams dovanėles ir mažiau nei po mėnesio aplankysime šeimas su Kalėdiniu krepšeliu šventiniam stalui.