Labai kviečiame ir šiais metais paskirti savo 1,2 proc. nuo GPM!

 

Ši Jūsų pagalba ir tokiu būdu skiriama parama yra neįkainojama sunkiai sergantiems vaikams bei vaikams, augantiems soc. globojamose šeimose.
Labai tikime, kad ir šiais metais Jūs prisidėsite prie mūsų daromų gerų darbų. Skyrę už 2018 m. savo 2% nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio parėmėte labdaros ir paramos fondo “Vilties liepsna” vykdomus paramos projektus 7051, 95 Eur suma!
Šiais metais, vadovaujantis LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, kiekvienas mokesčių mokėtojas gali paskirti paramos gavėjo statusą turinčiai, ne pelno siekiančiai organizacijai iki 1,2 procentų pajamų mokesčio sumos, sumokėtos per metus. Daugiau informacijos rasite čia!