Linkėjimai nuo Tautvyduko

Šiuo metu, kai visi laiką leidžiame dirbdami, besimokydami ir ilsėdamiesi saugiai namuose, sulaukiame vis dažniau žinučių apie mūsų globojamus vaikus. Džiaugiamės ir dalinamės jomis, kad vaikai sveiki, ugdosi ir užsiima, tėvelių dėka, įdomia veikla namuose. Tatutvyduko mama rašo, kad nutrūkus terapijoms bei užsiėmimams pas logopedą, berniukas ruošiasi mokyklai namuose, skaito, ir rašo, žaidžia.
Tautvyduką, nuo gimimo turintį retą imunodeficito genetinę ligą, globojame nuo pat ankstyvos vaikystės, stengdamiesi pagal galimybes padėti berniuko šeimai.