PADĖKA

Nuoširdžiai norime padėkoti fondo draugams ir partneriams – už Jūsų buvimą kartu su mumis, už Jūsų paramą!
Kasdien susiduriant su socialinių darbuotojų prašymais, vaikų ligomis bei socialinėmis problemomis, šeimų negandomis mes kreipiamės į Jus, nes tik Jūsų paramos dėka, mes galime atsiliepti, padėti vaikams ir jų tėveliams išgyventi sunkesnius gyvenimo tarpsnius. AČIŪ Jums!