PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame mūsų fondo ištikimiems draugams Gridin’s Group ir Mažeikių įmonei UAB Resursas už nuolatinę paramą mūsų vykdomiems darbams! Nepaprastai AČIŪ už Jūsų gerumą ir pagalbą mūsų globojamiems sunkiai sergantiems vaikams ir jų tėveliams, už paramą vaikams, augantiems soc. darbuotojų globojamose šeimose.
Ypatingai dabar, kai viskas sustoję, AČIŪ šių įmonių vadovams ir darbuotojams visų mūsų, vaikų ir tėvelių vardu.