PADĖKA

Mums nepaprastai gera tęsti tokią tradiciją: kas mėnesį dėkoti mūsų fondo ištikimiems draugams Gridin’s Group ir Mažeikių įmonei UAB Resursas už paramą vykdomiems darbams!
AČIŪ vadovams ir šių įmonių kolektyvams už šį gerumo tęstinumą, už neįkainojamą pagalbą sunkiai sergantiems vaikams ir jų tėveliams, už prisidėjimą prie vaikų, gyvenančių soc. darbuotojų globojamose šeimose, ugdymo bei sveikatinimo.
Visų jų vardu AČIŪ Jums!