PADĖKA

Šiandien nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie kartu su mumis žengia lengvesniais, ir sunkesniais laikais, kurie palaiko mūsų projektus ir socialines akcijas, kurie ištiesia pagalbos ranką, kai ji tokia gyvybiškai reikalinga – AČIŪ visiems, kurie aukoja pinigėlius sunkiai sergantiems vaikams; o taip pat vaikų, kurie auga soc.darbuotojų globojamose šeimose, ugdymui ir sveikatinimui.

AČIŪ Jums, nes Jūsų dėka vaikai pasipuošia naujais akinukais, lanko būrelius, džiaugiasi išsipildžiusiomis svajonėmis.