PADĖKA!

Nuoširdi padėka Alex Monaco, bestselerių autoriui, blogeriui bei įvairių socialinių projektų iniciatoriui už prisidėjimą prie mūsų fondo ilgalaikio projekto “Akinukai vaikams”. Savo skirta parama Alex Monaco dovanoja vaikams, augantiems soc. darbuotojų globojamose šeimose, naujus akinukus