PADĖKA!

Mus visada nepaprastai sujaudina gauta netikėta parama iš geradarių, kurie padeda tyliai, siųsdami ne tik pagalbą, bet ir tiek daug pozityvių minčių. AČIŪ sakome p. Rimantui už paramą sunkiai sergantiems vaikams. Skirta suma 545 Eur labai pagelbės vienam iš mūsų globojamų vaikų pagal projektą “Įkvėpk viltį” slaugos ir reikiamos medicinos priemonėms įsigyti.