Padėka Acme Grupei!

Nuoširdi padėka ACME Grupė komandai už paramą mūsų fondo “Vilties liepsna” vykdomiems projektams:

“Akiniai vaikams”, projektas skirtas padėti su sunkumais susiduriančioms šeimoms, o taip pat daugiavaikėms bei šeimoms, auginančioms specialiųjų poreikių vaikus, įsigyti jų vaikams reikalingus ir gydytojų išrašytus akinius.
“Būreliai vaikams”, kur skuba vaikai po pamokų, paramos akcija – sunkumų turinčiose šeimose augantiems vaikams dovanoti galimybę lankyti mėgstamą būrelį ar reikalingą sveikatai terapiją.
“Mokinio krepšelis 2019”- akcija, skirta padėti sunkiai besiverčiančioms šeimoms išleisti savo atžalas į mokyklą.

Vaikučių ir jų tėvelių vardu dėkojame Jums, ACME Grupė, už Jūsų paramą ir GERUMĄ.