Prisidėkime prie vaikų įspūdžių vasaros!

Visą pavasarį vaikai mokėsi ir ugdėsi namuose, todėl nenuostabu, kad prasidėjus vasarai vaikai labai laukia stovyklų, veiklos ir draugų. Jau gauname laiškų iš soc. darbuotojų su prašymais, padovanoti vaikams, augantiems jų globojamose šeimose, vasaros stovyklą. Vaikams, kurie paprastai mokslo metais po pamokų laisvalaikį leidžia dienos centruose, stengiamės padovanoti jų trokštamus būrelius ar sveikatai reikalingą terapiją. O vasarą vaikai labai ištroškę įspūdžių, naujų patyrimų, žaidimų. Labai kviečiame prisidėti prie vaikų įspūdžių vasaros. Juk net mums, suaugusiems, patys gražiausi vaikystės vasaros atsiminimai, tai stovyklos!!!

Norėdami padovanoti vaikui stovyklą, galite padaryti šiais nurodytais būdais!