Stovyklos vaikams!

Visus mokslo metus vaikai, jų tėveliai bei soc. darbuotojai, globojantys prašė padovanoti vaikams galimybę ugdytis popamokinėje veikloje. Džiaugėmės, kad mūsų vaikai muzikavo, sportavo, piešė. O prasidėjus vasarai, nenuostabu, kad vaikai labai nori išvykti į stovyklas. Juk tai patys gražiausi įspūdžiai.
Norime pasidžiaugti, kad jau pirma mergaitė, suteikus fondo paramą, išvyksta į savo išsvajotą stovyklą, kurioje mokysis jodinėti žirgais, prižiūrėti juos. Tikime, kad ši stovykla bus jai ne tik pilna puikiausių emocijų, bet ir gera terapija, kokią tik žirgai gali duoti.