Sveikiname MOKYTOJUS

Mieli MOKYTOJAI, sveikindami Jus su Jūsų profesine švente dėkojame Jums už mūsų vaikus! AČIŪ už Jūsų perteikiamas žinias ir už šilumą, už Jūsų pasišventimą eiti šiuo keliu ir vesti juo vaikus. Stiprybės Jums ir naujų idėjų, žibančių žingeidžių vaikų akių. Linkime, kad Jūsų mokiniai ir po daugelio metų sugrįžtų su malonumu į savo mokyklą!