Užbaigta socialinė akcija Mokinio krepšelis 2020!

Baigiasi pirmosios naujų mokslo metų savaitės: vaikai pagaliau sugužėjo į klases, vasaros įspūdžiai jau aptarti ir vadovėliai paruošti.

Šią savaitę mes išdalinome jau visas rėmėjų ir geradarių padovanotas mokyklines prekes vaikams, augantiems Vilniaus miesto Naujininkų seniūnijoje, taip pat gyvenantiems Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre, esančiame Dūkštų seniūnijoje, Geisiškių kaime. Apsilankėme ir Telšių socialinių paslaugų centre, kur laukė visas būrys vaikučių ir jų tėvelių.

Mokyklinės priemonės buvo padovanotos ir fondo globojamoms šeimoms, taip pat Kauno kartų namuose laikinai prisiglaudusiems vaikams ir Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro globojamiems bei Dienvidžio vaikų dienos centrus lankantiems vaikams.

Dar kartą dėkojame visoms įmonėms, kurių darbuotojai nuoširdžiai prisidėjo prie šios socialinės akcijos, dėkojame fondo draugams, kurie ruošdami savo atžalas, pagalvojo ir apie kitus vaikus. Šiais metais arti 250 vaikų buvo aprūpinti reikiamomis mokslui priemonėmis.

AČIŪ visiems! Tegul mokslo metai būna sėkmingi visiems! AČIŪ už Jūsų GERUMĄ! ❤️