Fondo GIMTADIENIS: 10 metų! Sveikiname fondo vadovę!

Mūsų fondas peržengė pirmąjį dešimtmečio slenkstį! Šią savaitę kartu su Jumis pasidžiaugsim ir apžvelgsim mūsų pagrindinius darbus, tačiau šiandien mūsų nedidelis kolektyvas norėtų ta proga pasveikinti mūsų mylimą fondo vadovę Irina Medziene Sprinz. Ne daug kas žino, kad tik Irinai priėmus pagrindinius, ir tikrai nelengvus sprendimus, fondo veikla prasiplėtė ir buvo pradėti nemažai lėšų reikalaujantys dideli projektai, kurie buvo įvykdyti ir parama pasiekė nesuskaičiuojamą skaičių vaikų! AČIŪ, Irina, už Tavo ryžtingumą, už tikėjimą savo komanda, už didelę ir taurią širdį.
Kartu su vaikučiais, jų tėveliais, soc. darbuotojais, draugais, rėmėjais ir partneriais sveikiname Tave ir visi kartu einame į kitą gerų darbų dešimtmetį❤️☀