Fondo GIMTADIENIS: mums jau 10 metų!

Vakar mūsų fondas peržengė pirmajį dešimtmečio slenkstį ir nuo šiandien pradėjo skaičiuoti antrąjį! Mums tai didžiulis pasiekimas ir kartu didelė atsakomybė, dar labiau augti savo darbais, tęsiamais projektais bei socialinėmis akcijomis, skirtomis padėti sunkiai sergantiems vaikučiams bei vaikams, augantiems soc. jautrioje aplinkoje.
Fondo vadovė Irina Medziene Sprinz šia proga džiaugiasi, kad per dešimt metų neapsikeitė jos vadovaujama darni komanda ir nuoširdžiai dėkoja visiems fondo draugams ir rėmėjams, be kurių paramos nebūtų ir šio fondo gimtadienio.
Per dešimt fondo gyvavimo metų kartu su rėmėjų pagalba jau suteikta virš 250 000 Eur vertės paramos, padėta nesuskaičiuojamam būriui vaikų iš visos Lietuvos. Mūsų globojami vaikai, kartu su fondo dešimtmečiu taip pat išaugo, džiugina mus ir savo tėvelius savo pasiekimais ir šypsenomis. “Mūsų vaikai yra mūsų herojai, kovojantys, žavintys savo stiprybe ir širdelių tyrumu. Kol mumyse yra viltis, tol gyvas ir tikėjimas. Eikime visi kartu ir toliau, darydami dar daugiau prasmingų darbų, skleisdami gėrį”, šia gražia fondo gimtadienio proga kalbėjo Irina Medziene Sprinz.