Sveika, aktyvi vasara!

2017-10-19

Paramos akcija ypatingai sunkiomis gyvenimo sąlygomis bei nesaugioje šeimos aplinkoje augantiems vaikams

2017 06 01 – 2017 12 31

Projektas įvykdytas!  

Daugiau informacijos apie  įvykdytą projektą  rasite čia!

Prasidėjus naujiems Mokslo metams, Aleksandro Gridino labdaros fondas tęsia paramos akciją, skirtą aprūpinti vaikų dienos centrus sportiniu inventoriumi ir žaidimais.

Dienos centras – tai saugi užuovėja, dažnai ir antri namai, kuriuose vaikai mokosi, leidžia laisvalaikį, sprendžia problemas.

 Praturtinkim aktyvų, prasmingą, įdomų bei saugų vaikų laisvalaikį,  aprūpinant juos reikalingomis priemonėmis sportui ir laisvalaikio žaidimams!

Lietuvoje veikia 252 vaikų dienos centrai. Kiekviename vidutiniškai lankosi 20 vaikų, daugiausiai jų yra Kauno, Vilniaus ir Marijampolės apskrityse.

Vaikų dienos centras – tai dienos globos socialinių paslaugų įstaiga, teikianti paslaugas vaikams, augantiems socialinės rizikos, socialiai remtinose bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčiose šeimose. Su vaikais dirba socialiniai darbuotojai, kurie padeda vaikams džiaugtis vaikyste, ugdyti socialinius įgūdžius, gauti reikalingą pagalbą:

  • Organizuoja socialiai reikšmingą laisvalaikį ir užimtumą;
  • Kuria saugią aplinką vaikų žaidimams, augimui, vystymuisi;
  • Padeda išspręsti mokymosi problemas;
  • Padeda apsaugoti nuo neigiamos aplinkos įtakos – įsitraukimo į nusikaltimus.

Dabartinė situacija

Bendradarbiaujant su Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija, atrinkome centrus, kuriems stinga vaikų laisvalaikio ir užimtumo priemonių. Sunkiausia padėtis šalies rajonuose.

Projekte dalyvauja pirmieji 10 dienos centrų, kuriems ypatingai reikia paramos sporto ir laisvalaikio priemonėms įsigyti. Kai kurie iš jų apie tokias tik svajoja ir tik geros valios žmonių dėka galį užtikrinti tinkamą vaikų laisvalaikį.

Projekto tikslas – padėti dienos centrams užtikrinti įdomią ir prasmingą vaikų popamokinę veiklą bei aprūpinti juos reikalingomis priemonėmis sportui ir laisvalaikio žaidimams.

Uždaviniai:

  1. Rinkti lėšas sporto ir laisvalaikio priemonėms;
  2. Aprūpinti projekte dalyvaujančius dienos centrus trūkstamomis priemonėmis;

Projekto biudžetas 5000 Eur. Vienam dienos centrui planuojama skirti iki 500 Eur reikalingoms priemonėms įsigyti;

Sporto ir laisvalaikio žaidimų krepšelis – įvairūs vidaus ir lauko žaidimai ir sportinis inventorius (neįtraukiant sportinės aprangos ir avalynės).

Dienos centrai – tai antri namai, kur ateina vaikai, kai namuose jiems nesaugu, trūksta priežiūros, rūpesčio, galimybių sveikai augti, žaisti ir džiaugtis nerūpestinga vaikyste. Žaisdami ir sportuodami vaikai prisipildo teigiamų emocijų – neutralizuoja įtampą, baimę, nejaukumą. kaupia patirtį, susidaro veiklos įgūdžius, perpranta žmonių tarpusavio santykius, sprendžia problemas, mąsto, kuria.

Kviečiame ir Tave paaukoti pasirinktai priemonei ar žaidimui dienos centrui. O galbūt Tau patogiau pačiam nupirkti ir padovanoti? Visas dienos centrų ir priemonių sąrašas Čia

Paaukokim ar padovanokime žaidimų vaikų dienos centrui! Vaikai laukia mūsų!!!

Paaukoti galite į fondo sąskaitą: Aleksandro Gridino labdaros fondas,juridinio asmens kodas 302864683,

LT327300010132901508 „Swedbank“ AB,

mokėjimo paskirty nurodydami – Čia yra mano antri namai…

 Vaikai – tai gyvi laiškai, siunčiami į ateitį, kurios mes nematysime. (Neil Postman)