Interaktyvios priemonės vaikams su specialiais poreikiais

2021-01-01

Projekto vykdymo laikotarpis

2020 – 2021 m.

Projektas uždaromas, daugiau informacijos rasite čia!

Visi turime specialiųjų poreikių, tačiau kai kurių žmonių specialieji poreikiai yra ypatingesni už kitų. Vaikas, nepatenkantis į vadinamąjį „normalios“ raidos spektrą, vadinamas „specialiųjų poreikių turinčiu vaiku. Statistika negailestinga, Lietuvoje šiuo metu yra 40 000 vaikų, turinčių specialiųjų poreikių. Tai reiškia, kad šalyje 11 proc. vaikų turi negalią.  Iš jų 3719 vaikų, kurie labai neįgalūs ugdomi 47-iose specialiosiose mokyklose – daugiafunkciuose ugdymo centruos.

Jų ugdymui turi būti tinkamai pritaikyta mokymosi aplinka, tualetai, liftai, taip pat garantuota pedagogo, logopedo, psichologo pagalba. Deja, jos yra per mažai.
Nenuostabu, kad mokyklų bendruomenės ieško tokiems vaikams įvairių, dažnai ir netradicinių ugdymo priemonių,  ir siekia maksimalaus rezultato.

Juk vaikų specialieji poreikiai dažnai sukelia visą gyvenimą pasireiškiančias kokybinius socialinio bendravimo, komunikacijos ir elgesio problemas.

 Projekto tikslas:

Įrengti interaktyvias ugdymosi priemones klasėms bei papildomą priemonę pojūčio takui edukaciniams bei terapiniams užsiėmimas

Vilniaus “Atgajos” specialiajai mokyklai bei  Klaipėdos Litorinos mokyklai.

Projektu siekiame:

Visiems abejose mokyklose besimokantiems vaikams (viso virš 300 moksleivių) suteikti galimybę ugdytis jiems pritaikytoje aplinkoje bei naudotis interaktyviomis ir  terapinėmis priemonėmis, kurios padėtų jiems išmokti valdyti savo jausmus bei emocijas, atsipalaiduoti bei geriau pažinti save, susikaupti ilgesniam laikui, lavinti vaizduotę ir kūrybiškumą, skatinti mokymosi motyvaciją, norą bendrauti ir bendradarbiauti su kitais vaikais.

Dabartinė situacija:

Vilniaus specialioji mokykla Atgaja bei Klaipėdos Litorinos mokykla atviros naujovėms ir visuomenei, formuojant teigiamą požiūrį į vaikus, turinčius spec. poreikius, teikia pradinį ir pagrindinį individualizuotą ugdymą bei socialinių įgūdžių ugdymą sutrikusio intelekto vaikams.

Šiuo metu, kai informacinės technologijos sparčiai integruojasi į ugdymo turinį, Klaipėdos Litorinos mokykla neturi nė vienos interaktyvios ugdymosi priemonės, o mokiniams su spec.poreikiais ypatingai svarbus vizualinis ir muzikinis ugdymas, nes be vaizdinių priemonių jiems sunku suvokti pateikiamą mokymosi medžiagą.

Tuo tarpu Vilniaus specialiojo Atgajos mokykla siekia pojūčio taku lavinti pojūčius, skatinti vaikus daugiau laiko praleisti lauke. Mokykloje nėra įrengtos žaidimo aikštelės, todėl manoma, kad pojūčių takas bus efektyvesnė alternatyva.

Projekte dalyvaujančios įstaigos, kurioms reikalinga parama:

  • Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla, kurioje mokosi 7 – 21 metų amžiaus mokiniai (vaikų skaičius siekia iki 137 mokinių), turintys intelekto bei kompleksinę negalią.
  • Klaipėdos Litorinos mokykla, kurioje mokosi 113 skirtingų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių.

Projekto biudžetas:

  • Muzikos priemonė „SOPRANO QUARTET ENSEMBLE“ Vilniaus Atgajos specialiajai mokyklai  10 500 Eur
  • Interaktyvios mokymosi priemonės Klaipėdos Litorinos mokyklai : 16 000 Eur

Viso : 26 500 Eur

Laukiami akcijos rezultatai:

Pirmaujančių terapeutų ir institucijų visame pasaulyje atlikti išsamūs tyrimai įrodė interaktyvių priemonių bei pojūčio tako teigiamą poveikį, kurios dėka vaikai mokomi

  • pažinti per taktiliką juos supantį pasaulį, lavinti įvairius pojūčius,
  • plėtoti jų pažinimo, emocijų ir fizines galias,
  • ugdyti koncentraciją,
  • skatinti gebėjimą bendrauti ir lavinti kūrybinį mąstymą,
  • lengviau ir efektyviau įsiminti mokymosi turinį.

Padovanokime vaikams galimybę pažinti pasaulį jų akimis