LAIKAS KARTU: už vaikų ateitį be smurto ir patyčių

2017-04-10

Projekto vykdymo laikotarpis 2017.04.11 -2018.03.31

Niekas kitas negali paniekinti žmogaus, jei jis pats savęs neniekina.

Kiekviena tauta visas viltis deda į vaikus. Norėdami išugdyti savimi pasitikinčią, aktyvią bei sveiką ateities kartą, privalome vaikus išmokyti gerbti save ir kitus, padėti jiems suformuoti tvirtus ryšius su šeima, mokykla, bendruomene ir visu jį supančiu pasauliu. Vaikai turi įgyti žinių ir įgūdžių, būtinų tam, kad galėtų sveikai ir saugiai gyventi, kad jų nepaliestų smurtas ir patyčios.

Šiais metais, po itin tragiškų ir liūdnų įvykių Lietuvoje, vasario 14 d. LR Seimas vieningai priėmė naują Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, kuriame išskirtos ir apibrėžtos įvairios smurto prieš vaikus rūšys. Priimtas įstatymas labai sveikintinas, bet naivu tikėtis, kad situacija pagerės jau kitą dieną ir visuomenė to nebetoleruos.

Negalėdami likti nuošalyje, nusprendėme pasirinkti vaikų ugdymo kelią ir kviečiame pradėti nuo mažiausių mokyklinukų.

 Projekto tikslas:

Patyčių ir smurto prevencija bei emocinis socialinis vaikų ugdymas.

 Projektu siekiame:

Remiantis rajonų švietimo centrams pateiktus bendruomenių prašymus įdiegti šių rajonų mokyklose praktiniais įrodymais grindžiamą programą LAIKAS KARTU ir aprūpinti pedagogus programos mokomąja medžiaga.

 Dabartinė situacija:

Lietuvos švietimo sistema, išgyvenusi daug mokymosi programų paieškų bei kaitos periodų, šiuo metu vis dažniau atsigręžia į moksleivių ir jų tėvelių emocinį ugdymą. Daugiau kalbama apie patyčias tarp vaikų, smurtą, savižudybes. Šiandien, kaip niekada, aktualu jau pradinėse klasėse vykdyti pozityviąją prevenciją, ugdyti asmenybę ir formuoti gyvenimo įgūdžius, skatinti savanorystę.

 LAIKAS KARTU programų pagrindiniai uždaviniai:

gera mokyklos aplinka, mokymasis tarnaujant, šeimos ir bendruomenės dalyvavimas, išsamios esminių įgūdžių formavimo ir žalingų įpročių prevencijos programos.

 Projekte dalyvaujančios įstaigos, kurioms reikalinga parama:

• Kauno ir Ukmergės miestuose esančios pradinės mokyklos, kuriose mokosi apie 700 mokinių, išreiškusios didelį poreikį dalyvauti LAIKAS KARTU programose.

Projekto biudžetas:

Bendra projekto įgyvendinimui reikalinga paramos suma dviems mokykloms yra 3080 Eur (vienai mokyklai – 1540 Eur)

Laukiami akcijos rezultatai: skatinti visuomenės bendradarbiavimą, auginant rūpestingą ir atsakingą jaunąją kartą.

Programa lavins šiuos mokinių įgūdžius:

• Pozityvių ir atsakingų sprendimų priėmimas.

• Konstruktyvūs konfliktų sprendimai

• Saugumo pojūtis mokykloje.

• Žalingų įpročių prevencija.

• Tarnystė bendruomenei.

________________________________________________________________________________

„ LAIKAS KARTU programa suvienijo klasę ir parodė, kad visi turi sunkumų. Programa išmokė vaikus suprasti, jog kitų žmonių jausmai yra tokie pat svarbūs, kaip ir jų, tai yra gyvenimo pamoka.“ (LAIKAS KARTU programos mokytoja)